TERVEYS

Sydän

Bullterriereillä esiintyy verrattain paljon sydänvikoja, tyypillisimmin aortanahtaumaa, jonkin verran myös läppävikoja sekä keuhkovaltimoahtaumaa. Ainoa todellisen kuvan sydämen tilasta saa ultraäänitutkimuksella. Ultraäänitutkimuksessa saadaan tieto sydämen rakenteesta, sen hetkisestä tilasta, mahdollisista muutoksista sekä suorituskyvystä.

Allergiat, atopiat ja iho-ongelmat

Erilaiset iho-oireita aiheuttavat elimistön puolustusjärjestelmän häiriöt ovat melko yleisiä vaivoja bullterriereillä. Allergioita ja atopioita voivat aiheuttaa muun muassa home- ja sieni-itiöt, siitepöly, pöly- ja hilsepunkit, huonepöly, ruoka-erilaiset aineet sekä monet muut tekijät. Jatkuva korkea stressitaso voi pahentaa tai puhkaista iho-oireet. Yleisimpiä oireita ovat tassujen nuoleminen sekä pureskelu, kuonon hierominen ja jatkuva itsensä rapsuttelu, epänormaali karvanlähtö sekä toistuvat korvatulehdukset.

Kuulo

Reilulla 10 %:lla bullterriereistä esiintyy kuuroutta, toispuoleista kuuroutta tai kuulon alenemaa. Kuurous on vamma, joka voi haitata koiraa kohtuullisen lievästi, huomattavan paljon tai ei lainkaan. Kuuloa testataan BAER-testillä (brain stem auditory evoked response), jossa koiran korviin sekä päänahkaan johdetaan ärsykkeitä elektrodien kautta ja tutkitaan aivojen sähköistä vastiketta näille.

Munuaiset

Bullterriereillä esiintyvistä munuaissairauksista yleisimpiä ovat perinnöllinen nefriitti sekä polykystinen munuaissairaus (PKD). Näistä sairauksista molemmat aiheuttavat munuaisten vajaatoimintaa. Munuaisten läpäisytoimintaa tulisi seurata, vähintään jalostukseen käytettäviltä yksilöiltä, vuosittain virtsan proteiini / kreatiini suhteen (UPC) määrityksellä  tai verestä tutkittavalla SDMA-näytteellä. Tarkemman kuvan munuaisten toiminnasta ja rakenteesta saadaan ultraäänitutkimuksella.

LAD

LAD eli letaali akrodermatiitti on bullterriereille spesifinen perinnöllinen sinkin imeytymishäiriö. LAD-pennulta puuttu kokonaan kateenkorva (tai se on hyvin pieni), joka on erittäin tärkeä osa immunipuolustusjärjestelmää. LAD:a sairastava pentu on tyypillisesti muutaman viikon iässä huomattavasti sisaruksiaan pienempi, hailakan värinen ja sen syömisessä / nielemisessä voidaan havaita ongelmia. Muita oireita ovat ihossa krooniset muutokset, immuunijärjestelmän tasainen heikkeneminen sekä jatkuvat bakteeri-infektiot. Letaaliin akrodermatiittiin sairastunut koira kuolee tyypillisesti hyvin nuorena. 

LAD-geenistatus voidaan nykyään tutkia geenitestillä ja näin ollen estää sairaiden pentujen syntyminen, sillä geenin heterotsykootit kantajat eivät sairastu LAD:iin.

Polvet

Bullterriereillä esiintyy melko paljon virheellisiä purentoja. Yleisimmät purentavirheet ovat alapurenta, yläpurenta, hammaspuutokset, ylimääräisiä hampaita ja väärin asettuneet kulmahampaat. Purentavirheistä mahdollisia vakavia terveyshaittoja aiheuttavat pääasissa kulmahampaat, jotka painuvat pahasti ikeniin tai kitalakeen. Purentavirheet ovat pääsääntöisesti perinnöllisiä. 

Purentavirheet

Bullterriereillä esiintyy jonkin verran polvilumpioiden luksaatio ongelmaa. Polvilumpioiden sijoiltaanmeno eli patella luxatio voi olla perinnöllistä tai trauman aiheuttamaa. Perinnöllisessä patellaluksaatiossa koiran polvikulmaukset ovat lähökohtaisesti rakenteeltaan hyvin suorat, joka aiheuttaa normaalin liikunnan aikana tai manuaalisessa polven taivuttelussa polvilumpion poistumisen tai kiertymisen telaurassa. Vakava-asteiset patellaluksaatiot tulee hoitaa kirurgisesti.

Epilepsia

Epilepsiaa eli aivojen sähköisen toiminnan häiriöstä johtuvaa kaatumatautia ilmenee jonkin verran bullterriereillä. Epilepsiaa on kahta eri tyyppiä, niin sanottua sekundaarista eli aivovauriosta johtuvaa sekä primaarista eli perinnöllistä epilepsiaa. Primaarisen muodon periytymismekanismia ei vielä tiedetä tarkasti. 

Spinnaus

Spinnari eli hännänjahtaus syndroomasta kärsivä koira saa kohtauksia, joiden aikana se pyörii itsensä ympäri, jahdaten häntäänsä, joskus jopa pyörtymiseen saakka. Spinnaamisen laukausee aina jonkin ärsyke, ja koira saattaa käyttäytyä myös aggressiivisesti, mikäli sen pyörimistä yrittää estää. Esiintyy myös lievempänä, kontrolloitavana muotona. Mahdollista periytymismekanismia ei tiedetä, ja sairauden mahdollisia kytköksiä epilepsian primaarimuotoon tutkitaan. 

Raivosyndrooma

Raivosyndrooma ei ole käytöshäiriö vaan fyysinen sairaus, joka aiheuttaa kohtauksittaista, hillitöntä raivoa. Sairauden epäillään olevan kytköksissä epilepsian primaarimuotoon, spinnaukseen sekä LAD:iin. Suomessa ei ole tiedossa yhtään raivosyndrooma tapausta.